Inscripción rexistro de instalacións de extracción, almacenamentoe/ou envasado e solicitude certificado de produto

Axuntamos a información correspondente para proceder a inscribirse no Rexistro de Instalacións de Extracción, Almacenamento e/ou Envasado así como o certificado de produto e autorización do uso da marca Mel de Galicia.

É importante destacar que o solicitante ten que garantir o seu autocontrol (a través de analíticas do mel que garantan o cumprimento dos requisitos) e trazabilidade do produto (rexistros de entradas e saídas do mel).

Lembramos que todo o mel que entre na instalación debe proceder de inscritos nos rexistros correspondentes do consello regulador.

A inscrición se realiza cumprimentando os impresos de Solicitudes seguintes cos datos e xustificantes que se detallan na solicitude e procedemento de inscrición.

Solicitude de inscripción no Rexistro de Instalacións de Extracción, Almacenado e/ou Envasado
Solicitude de Certificación de Produto
Autorización de Uso de Marca
Descrición do Autocontrol

Dita inscrición implica o pagamento dunha cota de inscrición de 30 euros que deberá ingresar no número de conta:

Banco BBVA ES05 0182-5947-15-0201503330

Informacion complementaria:

 

 

Consello Regulador Indicación Xeográfica Protexida "Mel de Galicia". Pazo de Quián, s/n. Sergude. 15881 Boqueixón. A Coruña. Tel/Fax. 981511913 / info@mieldegalicia.org

Logo_MAGRAMALogo_FEADERLogo_XuntadeGalicia