Normativa

Na orde do 1 de xullo de 1988 recoñécese a denominación Producto Galego de Calidade á "Mel de Galicia" e noméase ó organo rector provisional (DOG nº 152 do 9/08/1988). Na orde do 1 de outubro de 1997 recoñécese a Denominación Específica Mel de Galicia e noméase o seu Consello Regulador provisional (DOG nº 199 do 15/10/1997). Na orde do 19 de febreiro de 2003 apróbase o Regulamento da I.X.P. Mel de Galicia e do seu Consello Regulador (DOG nº 43 do 03/03/2003).
Orde do 19 de febreiro de 2003 Regulamento Mel de Galicia.pdf

Na orde do 10 de febreiro de 2004 modifícase o Regulamento da I.X.P. Mel de Galicia e do seu Consello Regulador aprobado pola orde do 19 de febreiro de 2003 (DOG nº 41 do 27/02/2004).
Orde do 10 de febreiro de 2004 Regulamento Mel de Galicia DOG.pdf

Na orde APA (2186/2004) do 18 de xuño ratifícase o Regulamento da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia e do seu Consello Regulador.(BOE nº 161 do 5/07/04).
Ratificación reglamento mel de galicia.pdf

O Diario Oficial da Unión Europea publicou a inclusión da IXP Mel de Galicia no Rexistro de Denominacións de Orixe Protexidas e Indicacións Xeográficas Protexidas (Regulamento (CE) Nº 868/2007 da Comisión do 23 de xullo do 2007). Regulamento (doue) 868-2007.
Regulamento(doue) 868-2007.pdf


Regulamento

Regulamento de Mel de Galicia.pdf

Condicións

Prego de condicións.pdf

 

Consello Regulador Indicación Xeográfica Protexida "Mel de Galicia". Pazo de Quián, s/n. Sergude. 15881 Boqueixón. A Coruña. Tel/Fax. 981511913 / info@mieldegalicia.org

Logo_MAGRAMALogo_FEADERLogo_XuntadeGalicia