Novas

RENOVADO EL ORGANO DE GOBIERNO DEL CONSELLO REGULADOR

O pasado 28 de febreiro publicouse no DOG a Orde do 22 de febreiro de 2012 pola que se convocan eleccións e se ditan normas para a renovación dos órganos de goberno de determinados consellos reguladores do ámbito agroalimentario. As candidaturas presentadas (Agrupación Apícola de Galicia, Asociación Galega de Apicultura e Erica Mel, SCG) decidiron chegar a un acordo de pacto. No pacto asinado respectouse o resultado das eleccións celebradas no ano 2007, quedando cada candidatura co mesmo número de vogalías acadado en ditas eleccións. A constitución do pleno actual quedou do seguinte xeito:

Vogais nomeados nesta sesión constitución

SECTOR CANDIDATURA NOME
Produtor

Agrupación Apícola de Galicia

José María Seijo Coello
Elías Álvarez Nogueira

Asociación Galega de Apicultura Senra. S.C.G
Industrial Agrupación Apícola de Galicia
Miguel García Carballo
Agrupación Apícola de Galicia

Mieles Anta, S.L.
Mieles Outeda, S.L.

Cooperativo Erica Mel, S.C.G.
Erica Mel, S.C.G.
Xosé Manuel Cornes Suárez
Agrupación Apícola de Galicia Sociedad Cooperativa A Queiroga


O pasado día 6 de xullo no DOGA nº 129 sae publicada a orde do 2 de xullo de 2012 pola que se nomean a Mª Esther Ordóñez Dios como presidenta e José Mª Seijo Coello como vicepresidente do consello regulador.

Publicación no Doga do nomeamento de presidente e vicepresidente.
DESCARGAR


Axuntamos as notas de prensa en galego e castelan.

-------

Este órgano superior de goberno no pleno constitutivo procedeu á elección do presidente e vicepresidente. O nomeamento publicouse na Orde do 10 de xaneiro de 2008 (Doga nº 11 do 16 de xaneiro de 2008) sendo as persoas que ocuparán ditos cargos:

Presidenta: Mª Ester Ordóñez Dios.
Vicepresidente: José María Seijo Coello.

-------

- Renovación CCRR. Novo órgano de goberno.

Ultimado o proceso de renovación do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, convocado pola Orde do 3 de agosto de 2007 da Consellería do Medio Rural (Doga nº 156 do 13 agosto de 2007), os vogais elixidos e proclamados pola Xunta Electoral Central e que forman o actual pleno do consello regulador son :

Vogais do sector produtor:
Elías Álvarez Nogueira.
José María Seijo Coello.
Senra, Sociedade Cooperativa Galega representada por Miguel Anxo Méndez López.

Vogais do sector industrial:
Miguel García Carballo.
Meles Anta, S.L. representada por David Corral Pombo.
Meles Outeda, S.L. representada por Rogelio Outeda Barreiro.

Vogais do sector cooperativo:
José Manuel Docampo Riveiro.
Anxo Prado Costas.
Isabel Fachal Pereira.

-------

Mel de Galicia inscríbese no rexistro europeo de denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas.

O Diario Oficial da Unión Europea publicou a inclusión da IXP Mel de Galicia no Rexistro de Denominacións de Orixe Protexidas e Indicacións Xeográficas Protexidas (Regulamento (CE) Nº 868/2007 da Comisión do 23 de xullo do 2007).

 

Consello Regulador Indicación Xeográfica Protexida "Mel de Galicia". Pazo de Quián, s/n. Sergude. 15881 Boqueixón. A Coruña. Tel/Fax. 981511913 / info@mieldegalicia.org

Logo_MAGRAMALogo_FEADERLogo_XuntadeGalicia